Заповед

Избори за европейски парламент 2014

На основание чл. 44. /2/ от ЗМСМА и във връзка с чл. 41/3/ от изборния кодекс

ЗАПОВЯДВАМ

Определям местата за обявяване на избирателните списъци по населени места на територията на общината за провеждане на избори за членове на Европейски парламент от Република България на 25.05. както следва:

mesta_izbiratelni_spisaci