АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

Съобщения

В рамките на изпълнение на проект „Ефективна координация при процеса на формиране на политики в община Черноочене“ финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, община Черноочене разработва Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

Планът е средносрочен документ с местно значение, като част от националната система на планиране на регионалното развитие. Предназначен е да засили подкрепата и да осигури стратегическите насоки за развитие на общината, като съдейства за подобряване на качеството на живот на хората от община Черноочене.

Общинският план има за цел да ангажира местната общност да работи за подобряване на условията за живот в общината и да съдейства за преодоляване на проблемните области.

Планът има за задача да спомогне за комплексното развитие на община Черноочене и подобряване на условията за живот на местните жители.

С цел да се гарантира, че новия общински план отразява потребностите и приоритетите на жителите на община Черноочене, ние искаме да проучим мнението и виждането на хората живеещи в общината за това, което мислят, че трябва да се включи в новия план.

Проучването ще Ви отнеме около 10 минути. За да завършите изследването просто следвайте съответния линк по-долу:

Анкета за подготовка на Общинския план за развитие:

http://freeonlinesurveys.com/s.asp?sid=opzysieixw38tio447171

Крайният срок за анкетното проучване е 14 април 2014 г.

Моля, насърчете и другите хора да получат и попълнят онлайн анкета, защото бихме искали да чуем колкото се може повече жители на община Черноочене. Въпросникът не изиква лична информация. Всички Ваши отговори от анкетата ще бъдат третирани строго конфиденциално.