Втори транш на помощите и съпътстващите мерки на БЧК в Чернооченско е в разгара си

Новини

Областният съвет на Български червен кръст-Кърджали усилено продължава втория транш от раздаването на хигиенни и хранителни продукти на социално уязвими хора от района община Черноочене. С тях се подпомагат всички над 1260 души в Чернооченско, имали право да получат последно предоставяните пакети с храни в периода от април 2024 г. до 7 юни 2024 г. Подкрепата достига до тях с активната помощ на Община Черноочене.
Имайки предвид това, че голяма част от бенефициентите са хора в неравностойно положение и възрастни от отдалечени села, се създаде необходимата организация. Работници, служители, спонтанни доброволци, съответните кметовете или кметски наместници на селата, чрез осигурен превоз доставят продукти до домовете на правоимащите семейства по населените места. Съществена част от реализацията на операцията са и съпътстващите мерки.
По график екип на Областен съвет на БЧК-Кърджали посети чернооченските села Лясково и Габрово и проведе групово консултиране на бенефициентите по програмата.
Златка Лапанова и Румяна Карагяурова – доброволци от „Екип 254” и Елита Динкова – специалист в ОблС на БЧК проведоха обучителни сесии свързани със здравословното хранене, социално значимите заболявания, изборът на личен лекар, достъпът до медицински специалист от извън болничната помощ, превенция и профилактика на инфекциозни заболявания. Те се проведоха със съдействието Общинското ръководство на БЧК-Черноочене и кметовете на двете населени места -Шабан Адем и Шюкран Муса.
На желаещите беше извършено измерване на артериалното налягане и определяне индекс телесна маса.
Присъстващите получиха и брошури със съвети за превенция различните видове заболявания и ръководство Пътеводител на пациента за достъп до медицинска помощ.
От ръководството на БЧК-Черноочене отбелязват благодарността си за създадената организацията на Областния съвет на БЧК-Кърджали, за цялостната логистичната подкрепа на Община Черноочене, както и на Материално отговорното лице на Временния пункт – Рашид Адем, работниците и доброволците при доставянето на хранителните пакети до домовете на бенефициентите.
Исмет ИСМАИЛ