Малките чернооченци демонстрираха усвоените в детската градина знанията по математика

Новини

В детска градина „Знаме на мира“ в  Черноочене се проведе математическо състезание с децата от подготвителна група „Калинка“. Гости им бяха кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед, председателят на Общински съвет-Черноочене инж. Месру Мюмюн, директорът на Средно училище „Христо Смирненски“ с. Черноочене Юлия Чортленева и заместниците й – Мехмед Сали и Яна Делчева, както и родители.

Децата разбраха, че науката за числата е навсякъде около тях. Заявиха, че обичат математиката и ще се стараят много да се справят с поставените задачи.

Учителите бяха подготвили забавни игри, с които провокираха  детската любознателност към света на математиката. Задачите бяха съобразени с учебното съдържание за съответната възраст, с акцент върху креативността, логическото мислене и творческите способности на децата.

„Това състезание имаше за цел също да популяризира добрия педагогически опит и активната работа на учителите с децата. Организирането на този своеобразен празник на знанието научи децата на толерантен състезателен дух и сътрудничество“, каза директорът на ДГ „Знаме на мира“ Елмаз Апти.

Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед поздрави учителите и родители с инициативата. Той подчерта, че един от основните приоритети на общинската управа ще продължава да бъде подобряване условията, в които се осъществява учебно-възпитателния процес.

„Общината ще продължава да дофинансира от общинския бюджет издръжката на слетите и маломерни паралелки по училищата“, увери той инж. Айджан Ахмед.

Исмет ИСМАИЛ