СУ „Христо Смирненски“ в Черноочене чества патронен празник

Новини

С празнична програма отбелязаха днес 125 години от рождението на своя патрон Христо Смирненски възпитаниците на едноименното средно училище в село Черноочене. Учениците бяха подготвили богата програма от песни, танци, беседи, възстановки и други изяви.
Училищното ръководство отбеляза успехите на учениците, професионализма на учителите в СУ „Христо Смирненски”, както и дейностите свързани с подобряване на материалната база на училището.
Този празник е най-значимият, най-вълнуващият за едно училище. Той е повод не само за равносметка и вглеждане назад в историята, но и поглед напред към бъдещето, подчерта директорът на СУ „Христо Смирненски“ Юлия Чортленева. Тя награди изявилите се ученици от школото.
В Средно училище „Христо Смирненски“ в общинския център учат близо 500 деца.
След реализирани от Община Черноочене проекти училището се превърна в една от най-модерните образователни институции в региона.
Непосредствено преди тази учебната година са приключени строително-монтажните дейности по задание за ремонт на прилежащите сгради за обучение на учениците от начален етап.
През 2020-та година по спечелен проект на Община Черноочене е извършена реконструкция на основната сграда на училището, като е модернизирано и внедрено енергийна ефективност и са благоустроени дворни площи.
Исмет ИСМАИЛ