Общинският съвет в Черноочене гласува „Бюджет-2023“

Новини

На своя редовна сесия Общински съвет-Черноочене прие „Бюджет-2023 г.“ с финансовата рамка от над 17 милиона лв., като около 60% са държавни, а останалите са местни дейности. Разчетите не включват действащите социални проекти като лични асистенти, „Топъл обяд“ и други
Кметът на Община Черноочене Айдън Осман заяви, че от тях над 3 милиона лева са заделени за капиталовата програма на общината. Трансформират се средства за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради общинска собственост
„Заради забавяне приемането на държавния, бюджета на Община Черноочене се приема в нетрадиционно време. Анализирахме подробно размера на приходите, необходимите разходи и за настоящата година се съобразихме с изпълнението му към момента, за да функционират без прекъсване и нормално общинските структури, обслужването на населението и други“, обобщи кметът на Община Черноочене Айдън Осман.
Той подчерта, че поставените цели се реализират чрез запазване на финансовата стабилност на общината, оптимизация на разходите, ефективност на публичните ресурси и др.
Председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер изтъкна, че през годините в община Черноочене винаги са се вземали навременни и адекватни решения, за да може да се реализират ползотворните за гражданите начинания.
Община Черноочене запазва дофинансирането на училища, детски градини, културни институции, защитени жилища, спортни клубове и др.
Освен „Бюджет-2023 г.“ съветниците гласуваха още решения по 6 основни и 7 допълнителни точки. Между тях са допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през настоящата година – парцели за продажба, имоти за отдаване под наем на маломерни земеделски земи и др.
Исмет ИСМАИЛ