Община Черноочене обгрижва 113 души, сред тях е и столетница от Дядовско

Новини

Успешно продължава обгрижването на 113 ползватели на услугата, съгласно индикираните им потребности, в изпълнението на дейностите  по Проекта за „Грижа в дома” на Община Черноочене по договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.

На ежедневните услуги на домашен санитар и медицинска сестра се радва и най-възрастният ползвател баба Селвер Халил от село Дядовско. През месец април тя имаше вековен юбилей.

По тази програма пети месец 28 домашни санитари, 4 разносвачи на храна, 4 медицински сестри, социален работник, психолог и рехабилитатор полагат грижи в дома на потребителите, съгласно в изготвените индивидуални оценки. Медицинските специалисти са снабдени с преносима апаратура за снемане на жизнени показатели. Обучени са да консултират потребителите за здравословно и диетично хранене, както и за предпазване от заразяване с вирусни и бактериални болести.

Всяко тримесечие на част от на Център за социални услуги в домашна среда /ЦСУДС/ в община Черноочене се извършва супервизия.

През първото тримесечие на 13 служители на е била направена практическа подготовка за предотвратяване на негативни емоционални състояния, възникнали при работа с хора с увреждания или възрастни в невъзможност от самообслужване.

Исмет ИСМАИЛ