И в Чернооченско се провеждат летни курсове по религия

Новини

Настоятелствата на джамиите в Чернооченско, под егидата и контрола на Районно мюфтийство гр. Кърджали, за поредна година участват активно в провеждането на летни курсове по основи на исляма. По време на обучението курсистите получават познания за основите на мюсюлманската вяра, отслужване на молитва, правилата за четене на Коран и езан, уважение към другите, толерантност и помагане на нуждаещите се и др. Наред със централната джамия в Черноочене обучения се организират в селата Комунига, Черноочене-Горна махала, Железник, Лясково и други населени места от района.

За обучаващите се са осигурени тематични учебници, помагала, тетрадки и моливи, а след уроците от джамийското настоятелство са се погрижили децата да се забавляват с игри, както и да се подкрепят с храна и напитки.

Обучителите поздравяват родителите, че са предпочели през летния сезон децата им да са ангажирани с изучаването на основните постулати на вярата.

Курсовете завършват с регионални състезания, които излъчват представители за участие в националния формат на надпреварата.

Исмет ИСМАИЛ