Процедура по подбор

Съдебни заседатели - мандат 2023-2027 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ВК ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЧЕРНООЧЕНЕ:

Име и фамилия Заявления
 

1.

Халим Шакир Заявление
 

2.

Рушен Фейзула Заявление
 

3.

Шемсетин Рамадан

 

Заявление
 

4.

Сезгин Рамадан

 

Заявление
 

5.

Сеид Рамадан

 

Заявление