Чернооченските съветници актуализираха бюджета и разгледаха обновените пътища в Бакалите и Среднево

Новини

След проведената извънредна сесия на Общинския съвет, където се взе решение за актуализиране на общински бюджет 2022 г. кметът на Община Черноочене Айдън Осман, част от общинските съветници и кметове на населени места разгледаха два важни инфраструктурни обекта на територията на общината. Това са обновената пътна отсечка от село Бакалите до разклона на пътя от град Кърджали до язовир „Боровица“ и улицата, която свързва т.н. нов квартал „Квартал 4“ на Черноочене и село Среднево. Присъстваха председателят на Общински съвет – Черноочене Бедрие Газиюмер, общински съветници, кметските наместници на селата Среднево и Бакалите Небибе Ибрям и Реджеб Емурла и други.
Реализацията на улицата свързваща в квартал „Квартал 4“ е финализиране на дългогодишен труд за създаване и цялостно благоустрояване на квартала, заяви Айдън Осман. По втория обект след почистване на водостоците и канавките край трасето, полагане на чакъл и изграждане на прилежащата пътна инфраструктура е положен асфалт по пътната отсечка от село Бакалите до разклона на пътя от град Кърджали до язовир „Боровица“.
Пътят беше в лошо състояние и компрометирани габарити. Налагаше се вземането на временни решения, отбеляза Айдън Осман. Поради краткото трасе пътят усилено се ползва от туристи от страната, а финализирането ще съживи туризма в района, смята той.
С реализирането на дейностите е завършен последния етап от пътя между селата Габрово – Ново селище – Босилица – връзката за яз. „Боровица“. Преди няколко години е положен асфалт по 2,4-километров път между селата Босилица и Бакалите.
Радвам се, че успяхме да намерим средства и да изградим тези обекти, заяви Айдън Осман.
Кметските наместници на селата Среднево и Бакалите Небибе Ибрям и Реджеб Емурла благодариха на ръководството на община Черноочене за реализирането на проектите и поетите ангажименти.
Айдън Осман съобщи, че пред летния сезон планово е извършено цялостно благоустрояване и частични ремонтни дейности по общинската пътна и улична.
Той подчерта, че рехабилитацията на пътищата и пътната инфраструктура е една от стратегическите и дългосрочни цели за развитие, насочени към създаване на по-добри условия за живот.
Целим подобряване привлекателността на средата в населените места и превръщането им в приятно място за живеене на жителите, каза Айдън Осман.
Обновяването на пътищата се извършват със собствени общински средства и се изпълнява приетият капиталов списък за 2022 г.

Исмет ИСМАИЛ