Решения на Общинския съвет от 18 юли 2022 година

Решения на Общински съвет

Решение 52 /Приложение/

Решение 53 /Приложение/

Решение 54 /Приложение/

Решение 55

Решение 56 /Приложение/

Решение 57 /Приложение/

Решение 58

Решение 59

Решение 60

Решение 61

Решение 62

Решение 63 /Приложение/

Решение 64

Решение 65

Решение 66

Решение 67