Летни курсове по религия се провеждат в Чернооченско

Новини

За поредна година джамийските настоятелства в Чернооченско, под егидата и контрола на Районно мюфтийство гр. Кърджали, провеждат летни курсове по основи на исляма. По време на обучението курсистите получават познания за основите на мюсюлманската вяра, отслужване на молитва, правилата за четене на Коран и езан, уважение към другите, толерантност и помагане на нуждаещите се и др.

Наред със централната джамия в Черноочене обучения се организират в селата Свободиново, Железник, Лясково, Комунига и други населени места от района.

В навечерието на големия религиозния празник на мюсюлманите Курбан Байрам децата научиха и ритуалите при посещение на по-възрастните си роднини, близки, приятели и съседи. Най-интересно им беше да научат правилото по целуване ръцете на по-възрастните, с което изразяват своето уважение към тях.

За учащите са осигурени учебници, помагала, тетрадки и моливи, а след уроците от джамийското настоятелство са се погрижили децата да се забавляват с игри, както и да се подкрепят с храна и напитки.

Обучителите поздравяват родителите, че са предпочели през летния сезон децата им да са ангажирани с изучаването на основните постулати на вярата.

Курсовете завършват с регионални състезания, които излъчват представители за участие в националния формат на надпреварата.

Исмет ИСМАИЛ