Община Черноочене награди Клуб „Щастливи с нас“ на БМЧК за добрe свършена работа

Новини

Доброволци от Клуб „Щастливи с нас“ на Български младежки червен кръст към Средно училище „Христо Смирненски“ в Черноочене проведе своето отчетно-изборно събрание.
Неврие Реджеб – координатор на клуба, представи инициативите и кампаниите реализирани от доброволците през отчетния период. Присъстваха 13 делегати от общо 17-те членове.
След което се пристъпи към избор на делегати за Общо събрание на клубовете на БМЧК-Кърджали.
В социално – помощната дейност активно е участието и на доброволците на БМЧК от клуб „Щастливи с нас“ към СУ „Христо Смирненски“. През годините доброволците на клуба се включиха в раздаването на коледни пакети на деца в риск от тяхното учебно заведение, организирането на благотворителни базари с подкрепата на ръководството на учебното заведение и Община Черноочене.
На проведеното събранието членовете на клуба единодушно приеха план за работа през 2022 година и обсъдиха предстоящите до края на годината инициативи.
На събранието като гости присъстваха специалистът по младежка дейност към Областен Съвет на БЧК – Кърджали Светломира Димитрова и Исмет Исмаил – председател на Общински съвет на БЧК-Черноочене, Юлияна Райчева – член на Общинския съвет на БЧК и наставник на Клуба.
За добре свършената работа в изминалата трудна за всички ни отчетна година и 100-годишнината на БМЧК Община Черноочене награди членовете на клуба.
Кметът на общината Айдън Осман пожела здраве и мотивация за нови инициативи в полза на обществото, като изрази и готовността винаги да застават зад тях в начинанието им за един по-добър свят.
Събранието се проведе при стриктно спазване на наложените ограничителни мерки по време на извънредната епидемичната обстановка в страната.