Решения на Общински съвет от 11 октомври 2021 год.

Решения на Общински съвет

Решение № 82

Решение № 81

Решение № 80

Решение № 79

Решение № 78

Решение № 77

Решение № 76

Решение № 75

Решение № 74 /Приложение Приложение Приложение/

Решение № 73

Решение № 72

Решение № 71 /Приложение/

Решение № 70 /Приложение/

Решение № 69