Дружество към Общински съвет на БЧК-Черноочене, вече и в село Габрово

Новини

Дружеството на Общинската организация на БЧК-Черноочене, към Народно читалище „Дружба 1956“ в село Габрово, което е едно от големите чернооченски села, вече е факт. Местната структура е шестото червенокръстко дружество за територията на община Черноочене. Изградено е при спазване на всички въведените противоепидемични мерки във връзка с пандемията.
Общинската организация на БЧК-Черноочене изказва благодарност на ръководството на Народно читалище „Дружба 1956“ в село Габрово за оказаното съдействие.
Общинската организация на Български Червен кръст – Черноочене започна активна кампания за изпълнение на приетите Насоки на дейността за периода 2021/2024 година в областта на повишаване и укрепване на организационния капацитет и възможностите й – оценка на нуждите, развитие и саморазвитие, планиране на последователни и взаимно обвързани действия, и търсене на подкрепа.
Реализира се, чрез увеличаване на броя и активизиране на дружествата – приоритетно в малките населени места и производствени предприятия.
През годините в своята работа общинската организация на БЧК-Черноочене разчита на изградените пет дружества в различни учреждения и села, в които членуват 225 души. Съществува и младежки клуб „Щастливи с нас“ на Български младежки червен кръст към Средно училище „Христо Смирненски“ село Черноочене.
Предстои и създаването на дружество в голямо производствено предприятие в района.
Исмет ИСМАИЛ