Чрез Община Черноочене доставят помощите на БЧК до домовете

Новини

С активната помощ на Община Черноочене продължава раздаването на хранителни продукти по Оперативната програма  за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

Предоставянето на пакетите на лицата от целевата група се извършва от Български червен кръст. На сайта на организацията с адрес https://foodprogram.redcross.bg/socialcheck има възможност всеки гражданин да провери дали е в списъка с правоимащите.

Хранителните пакети за района на Черноочене се намират във временния пункт на БЧК в административния център на общината.

Имайки предвид това, че голяма част от бенефициентите са хора в неравностойно положение и в отдалечени села, Община Черноочене създаде необходимата организация. Работници, служители, доброволци, съответните кметовете или кметски наместници на селата, чрез осигурен превоз доставят хранителните продукти до домовете на правоимащите семейства по населените места.

В списъците предоставени от Агенцията за социално подпомагане, са включени две групи: едночленни и двучленни семейства, и от тричленни и по-големи семейства. Най-многобройната целева група са лица и семейства, подпомогнати в целева помощ за отопление през 2019 година.

Едночленните и двучленните семейства получат по един малък хранителен пакет с общо тегло 17, 540 кг, а тричленните и по-големите семейства – по един голям хранителен пакет с общо тегло 27,690 кг. Всеки пакет съдържа 15 вида хранителни продукти.

Ръководството на общинска организация на БЧК-Черноочене отбелязва благодарността за логистичната подкрепа на ръководството на Община Черноочене, кметовете на кметства от общината, както и работата на МОЛ на ВП – Рашид Адем, работниците и доброволците при доставянето на хранителните пакети до домовете на бенефициентите по програмата, особено през настоящата 2021 година в условия на Covid 19.

Раздаването на хранителните помощи ще продължи до 25 октомври 2021 година.