Обръщение на ръководството на Община Черноочене

Новини

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА!
Традиционно всяка година през втората седмица на месец октомври, Община Черноочене организира Селищен празник с богата и разнообразна програма с участие на културни дейци, фолклорни състави от детските градини, образователните и културни институции, спортните клубове от страната и чужбина.
За втора поредна година сме лишени от възможността за организиране на тържествата по случай селищния празник на Общината, предвид противоепидемичните условия.
Община Черноочене и Общинският съвет в съответствие с програмата за управление през настоящия мандат продължават да изпълняват функциите си.
Полагаме усилия за подобряване обслужването на населението и привеждането на техническата, социалната и образователната инфраструктура в съответствие с високите изисквания на гражданите.
През настоящата година усилията на община Черноочене са насочени към провеждането на силно социална и инвестиционно ориентирана политика. Успешно се реализират инвестиционни проекти по различни европейски програми, национални фондове, както и строителната програма за 2021 година. Продължава с високо темпо стартирането, реализирането и приключването на структуроопределящи проекти, свързани със създаването на по-добри условия на живот. Продължават дейностите за подобряване и изграждане на техническата инфраструктурата в общината.
Община Черноочене винаги е заемала значимо място в обществения и социално-икономическия облик на Източните Родопи.
Нееднократно е била пример за ефективната роля на местната власт в името на добруването и благополучието на нейните жители.
С всеки изминал ден все повече се откроява, че нашият район има богато културно-историческо наследство, запазено още от дълбока древност.
Извор на традиции, знание и опит, както и цивилизованото съжителство на етноси и религии, от които ние черпим опит и поставяме още по-високи цели за утвърждаването на община Черноочене като важно място от област Кърджали.
000Уважаеми госпожи и господа, жители и гости на общината!
От името на ръководството на Общината и Общинският съвети целия екип Ви, поздравяваме най-сърдечно по случай Селищния празник.
Пожелаваме на всички жители, независимо от мястото откъдето туптят сърцата ни, на всички жители в страната и чужбина, крепко здраве, семейно благополучие и успехи. Днес всеки от нас се вълнува от радостта и емоциите на различните събития, от надеждите и желанията ни да продължим развитието на община Черноочене. Обединява ни и отговорността това да бъде и лична кауза на всеки от нас. Само с общите ни усилия и съпричастност в празници и делниците ще съградим нашето общо бъдеще.
Нека заедно да положим усилия, за да превърнем община Черноочене в още по-привлекателно място за живеене с чиста природна среда, добра инфраструктура и качество на живот.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!!!

КМЕТ НА ОБЩИНА: АЙДЪН ОСМАН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР