МИГ „Минерални бани-Черноочене“ се отчете на годишна конференция

Новини

При засилен интерес към работата на Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене” премина Годишната конференция с информационен базар организирана от Сдружението с нестопанска цел. Активно участие имаше от представителите на бизнеса, неправителствените организации, земеделските производители и ръководствата на Общините Черноочене и Минерални бани.
На срещата в село Черноочене присъстваше целия екип на МИГ-а. Председателят на Управителния съвет Ферхад Ферхад и изпълнителният директор Юджел Лютви представиха дейността на Сдружението и запознаха присъстващите с мерките, етапите на подготовка, основните правила и изисквания за кандидатстване с проекти. Те припомниха спечелените проекти по различни мерки по линия на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.
Успешно са приключени приемането на проектни предложения преди крайните срокове по мерките.
„Водени от потребностите на малкия и средния бизнес при изработването на стратегията, ние заложихме мерки за земеделски стопанства, като развитие на нови технологии, внедряване на машини и други“, казаха експертите на сдружението. Те допълниха, че за всяка мярка има определени прагове и размери, с които кандидатите за финансиране се съобразиха.
Присъстващите очертаха и основните насоки на плана за дейностите и приоритетите за настъпващата 2022-ра година.
Исмет ИСМАИЛ