Обновяването на пътищата в Чернооченско в разгара си

Новини

Усилено продължава плановото извършване на цялостно благоустрояване и частични ремонтни дейности по общинската пътна и улична мрежа на населените места на територията на община Черноочене. Кметът Айдън Осман инспектира полагане на нова асфалтова настилка по невралгична улица на село Свободиново от разклона на пътя Черноочене-Свободиново-Чилик. Обновяването на пътя се извършва със собствени общински средства и се изпълнява приетият капиталов списък за 2021 г.
Кметът на село Свободиново Семра Шабан от свое име и от името на местните жители благодари на ръководството на община Черноочене за реализирането на проекта и поетите ангажименти. Тя припомни, че наскоро е изграден нов резервоар за питейна вода. Проектът е реализиран изцяло със собствени бюджетни средства на община Черноочене. С изпълнението на заданията се разрешават проблемите с недостига на питейна вода в село Свободиново. Това значително е подобрило дебита на живителната течност и намалило загубата по водопроводната мрежа.
Кметът на община Черноочене Айдън Осман съобщи, че усилено продължава плановото извършване на цялостно благоустрояване и частични ремонтни дейности по уличната мрежа на населените места.
Исмет ИСМАИЛ