Започва рехабилитацията на пътя за село Даскалово

Новини

Кметът на община Черноочене Айдън Осман откри строителна площадка за рехабилитация на пътна отсечка от разклона на чернооченското село Даскалово до центъра на населеното място. На откриването на обекта присъстваха председателят на Общински съвет – Черноочене Бедрие Газиюмер, общински съветници, общинското ръководство, кметът на село Даскалово Гюнер Апти, представители на фирмата изпълнител и други.
Обновяването на пътя се извършва с общински средства. Срокът за изпълнение на обекта е 90 дни.
Кметът на село Даскалово Гюнер Апти благодари на ръководството на община Черноочене за реализирането на проекта и поетите ангажименти.
Кметът на община Черноочене Айдън Осман съобщи, че усилено продължава плановото извършване на цялостно благоустрояване и частични ремонтни дейности по общинската пътна и улична мрежа на населените места. След огледи, направени от специалисти, срещи с кметовете на населените места и заявени нужди от местното население, са набелязани приоритетните обекти.
Дейностите ще продължат с полагане на асфалт по компрометираните участъци на общинската мрежа и улиците на селата. Айдън Осман подчерта, че рехабилитацията на пътищата и пътната инфраструктура е една от стратегическите и дългосрочни цели за развитие, насочени към създаване на по-добри условия за живот. „Целим подобряване привлекателността на средата в населените места и превръщането им в приятно място за живеене на жителите“, кметът на Черноочене.
Исмет ИСМАИЛ