Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за План за интегрирано развитие на община Черноочене за период 2021-2027г., включваща описание на начина на съобразяване с условията в решение №ХА – 28 ЕО/2021г.

Съобщения

o_spravka_piro_chernoochene