Решения на Общински съвет от 09 август 2021 г.

Решения на Общински съвет

Решение 68

Решение 67 /Приложение/

Решение 66

Решение 65

Решение 64

Решение 63

Решение 62

Решение 61

Решение 60 /Приложение/

Решение 59

Решение 58

Решение 57

Решение 56

Решение 55

Решение 54

Решение 53

Решение 52 /Приложения/

Решение 51 Приложение Отчет 2020

Решение 50 /Приложения Справки Справки ПК Справки заседания/