Учители, културни дейци и зрелостници с отличия от Община Черноочене

Новини

В навечерието на 24-ти май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност Община Черноочене връчва награди на заслужили учители, читалищни и културни дейци, и зрелостници от района. Церемонията се състоя на открито, пред сградата на местната администрация. На нея присъстваха кметът на Община Черноочене Айдън Осман, председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер и представители на общинското ръководство.

Призовете за учителите и директорите са за постигнати добри резултати в учебно-възпитателния процес, както и за значими изяви на възпитаниците в сферата на науката и изкуството. За показан отличен успех награди получиха и 9 абитуриенти.

Айдън Осман подчерта, че през последните две учебни години учителите са показали в още по-голяма степен ролята на образованието и културата в трудни моменти.

„Похвална е ролята и на учениците, и не на последно място на родителите в т. нар. „дистанционно обучение“, каза кметът на Черноочене. Той изтъкна, че един от основните приоритети на общинската управа е подобряване условията, в които се осъществява учебно-възпитателния процес и опазване на училищната и културно-просветна мрежа. Като пример Айдън Осман посочи реализирането на спечелен проект на Община Черноочене за модернизация и внедряване на енергийна ефективност на сградния фонд  на Средно училище „Христо Смирненски“ и благоустрояване на дворни площи по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

От общинския бюджет се дофинансират издръжката на слетите и маломерни паралелки на училищата в района.

Община Черноочене запазва придобивката – извозването на учениците и децата в детските градини до населените места. Запазва се и столовото хранене в училищата, така също и отпускането на субсидии за читалищата.

Исмет ИСМАИЛ