Решения на Общински съвет от 6 август 2020 година

Решения на Общински съвет

68_2020 /Приложения: spr   spr_pk   spr_zas/

69_2020 /Приложения: B3_2019_4_5907-Prilojenie 1 Capital_2019_4_5907-Prilojenie 2 IB3_2019_4_5907_KSF-Prilojenie 3/

70_2020  /Приложения: B3_2020_2_5907-Prilojenie-1 Capital_2020_2_5907-Prilojenie-3 IB3_2020_2_5907_KSF-Prilojenie-2 /

71_2020

72_2020

73_2020

74_2020

75_2020

76_2020

77_2020

78_2020

79_2020

80_2020

81_2020

82_2020

83_2020