Информация

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

В община Черноочене пети месец успешно продължава изпълнението на дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05М9OР001-2.040-0029 по процедура  BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ

Три медицински сестри, рехабилитатор, психолог, социален асистент и двама домашни санитари вече втори месец предоставят услугата патронажна грижа  в рамките на до 2 часа дневно на 77 потребители, заявили необходимост от здравни, социални, комунално битови услуги и психологическа подкрепа.

Мобилният екип от 8 специалисти в различни области на здравните и социални услуги, снабден с необходимите материали и консумативи, ежедневно посещава потребители по домовете в удобно за тях време и предоставя предварително договорената услуга.

         Качеството на предоставените услуги се гарантира от ежемесечен контрол и супервизия на персонала, извършвани от управителя на центъра и екипа по организация и управление на Проекта.

В началото на месец октомври 2019 година  супервизия бе извършена и от специалисти от РЗИ – град Кърджали в изпълнение на изискванията заложени в продедурата по компонент І.

През настоящия месец ноември, преди започването на отоплителния сезон, при съвместна акция на община Черноочене и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – град Кърджали, служители на двете институции проведоха инструктаж по домовете на потребителите и техните близки относно предприемане на мерки за предотвратяване на пожари през зимния сезон.