Обява

Във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.002-0012- С01 „Укрепване на общинския капацитет – Община Черноочене“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” […]

Укрепване на общинския капацитет

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01 „Укрепване на общинския капацитет – община Черноочене” На 16 декември 2022 година, кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № […]

Договор № BG05SFRP002-2.001-0044-C01 „Грижа в дома”- община Черноочене

На 8 декември 2022 година, кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.001-0044-C01, Проект „Грижа в дома” – община Черноочене, съфинансиран от […]

Информация

Успешно приключи изпълнението на  дейностите по направление 1 от Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05М9OР001-6.004-0078-С01 по Проект  „Патронажна грижа + -компонент 2”, Оперативна програма „Развитие на човешките […]

Айдън Осман: Подавайте заявления за „Топъл обяд“

Преди началото на зимния сезон кметът на Община Черноочене Айдън Осман, заедно със своя екип проведе първата за годината работна среща с кметовете и кметските наместници на населени места. Той […]

Община Черноочене набира заявления за ползване на услугата „Топъл обяд“

Община Черноочене подготвя проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски […]

Информация

Вече трети месец община Черноочене изпълнява дейности по направление 2 по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-6.004-0078-С01 по Проект „Патронажна грижа + -компонент 2”, Оперативна програма „Развитие […]

ИНФОРМАЦИЯ

Поради големия интерес от страна на потребителите, община Черноочене се възползва от възможността за удължаване срока на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05М9OР001-6.002-0072-С01 по Проект  […]

Съобщение за реализиране на проект „Закупуване на съоръжения, оборудване, обзавеждане, озвучителна техника и компютърна конфигурация на читалища“

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.327-0003-C01 „ЗАКУПУВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОЗВУЧИТЕЛНА ТЕХНИКА И КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ НА ЧИТАЛИЩА“ ПО МЯРКА 7.6 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И […]