Покана

На 24.08.2023 година от 14:00 часа в залата на НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене ще се проведе публично обсъждане на проекта на Бюджет на Община Черноочене за 2023 година. На […]