Доставка на употребяван колесен многофункционален багер с челен товарач за нуждите на Община Черноочене

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Черноочене, ул.“Шеста“ № 9, с.Черноочене, Област Кърджали,, За: Кенан Бейтула Нешад – Директор дирекциа „Специализирана администрация“, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6348, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 […]

Доставка на строителни, ел. материали и В и К части за нуждите на община Черноочене

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Черноочене, ул.“Шеста“ № 9, За: Кенан Бейтула Нешад – Директор д-я „СА“, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6346 Място/места за контакт: Общинска администрация […]

Организиране и провеждане на обучения

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с. Черноочене, Област Кърджали, ул. „Шеста“ № 9, За: Даниела Николова – главен специалист „ПТЗ“, РБългария 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, […]