„Основен ремонт общинска пътна мрежа и основен ремонт на улици. Благоустрояване на улици в с. Комунига”, община Черноочене, област Кърджали

РЕШЕНИЕ Номер: 151 от 21.03.2014 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес Община Черноочене, […]

Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Местен път Ново селище – Бакалите – яз. Боровица“

РЕШЕНИЕ Номер: 147 от 20.03.2014 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес Община Черноочене, […]