Обявление

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Черноочене На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед №35/18.01.2022г. […]

Обявление

за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Стажант – одитор“ в звено „Вътрешен одит” в Община Черноочене На основание чл.91 от Кодекса на труда и заповед №34/18.01.2022г. на кмета […]

Обявление

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Черноочене На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед №696/13.09.2021г. […]

Обявление

за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Стажант – одитор“ в звено „Вътрешен одит” в Община Черноочене На основание чл.91 от Кодекса на труда и заповед №697/13.09.2021г. на кмета […]