Решения на Общински съвет от 6 август 2020 година

68_2020 /Приложения: spr   spr_pk   spr_zas/ 69_2020 /Приложения: B3_2019_4_5907-Prilojenie 1 Capital_2019_4_5907-Prilojenie 2 IB3_2019_4_5907_KSF-Prilojenie 3/ 70_2020  /Приложения: B3_2020_2_5907-Prilojenie-1 Capital_2020_2_5907-Prilojenie-3 IB3_2020_2_5907_KSF-Prilojenie-2 / 71_2020 72_2020 73_2020 74_2020 75_2020 76_2020 77_2020 78_2020 79_2020 80_2020 81_2020 82_2020 […]