Решения на общинския съвет от 01 август 2019 г.

Решение 50 /Приложение/ /Приложение/ /Приложение/ Решение 51 Решение 52 Решение 53 Решение 54 Решение 55 Решение 56 Решение 57 Решение 58 Решение 59 Решение 60 /Приложение/ Решение 61 Решение 62 Решение 63 Решение […]