Обявление

Отдел ,,Териториално и селищно устройство‘‘ при община Черноочене, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е публикувано във вестник ,,Държавен вестник‘‘ в брой 55 от 28.06.2024г. […]

Пчеларовци на международен фестивал в село Полковник Серафимово

Певческа група при Народно читалище „Иван Буюклиев 1926“село Пчеларово с ръководител Ваня Михалева участва в Шести Национален фолклорен фестивал “С песните на Георги Чилингиров” в смолянското село Полковник Серфимово. В […]

Община Черноочене завършва жизнено важен път за Кърджали през Свободиново

Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед и държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор за Рехабилитация на път KRZ1433/ I-5, Черноочене – Железник /-Свободиново – Граница общ. (Черноочене – Kърджали) – […]

В Черноочене припомниха как се действа при пожар в сграда и пътен инцидент

В навечерието на 29-ти юни национален ден за безопасността на движението по пътищата и заложен ежегоден план в Черноочене беше проведено обучение, за това как да се използват пожарогасителите при […]

Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2024 г.

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене №10  от 16.02.2024 г.; изм. и доп. с Решение №22 от 16.02.2024 г.; изм. и доп. с Решение №35 от 21.03.2024 г. […]

Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2024 г.

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене №10  от 16.02.2024 г.; изм. и доп. с Решение №22 от 16.02.2024 г.; изм. и доп. с Решение №35 от 21.03.2024 г. […]