Докладна записка

Относно: Закриване на училище ОУ „Н.Й. Вапцаров“, село Паничково, община Черноочене, считано от 01.09.2024 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Общинската образователна мрежа, през учебната 2023/2024 година, се състои […]

Регистър на декларации на кметове на населени места в община Черноочене по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК – 2024 г.

  №     Име и фамилия Заемана публична длъжност Декл. чл.49,ал.1, т.2 –част I и II 1. Муса Муса кмет на кметство – с.Водач МУСА МУСА 2. Гюнер Апти […]

Декларации на кметове на населени места в община Черноочене по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК – 2024 г.

АЙЛЯ АХМЕД ЮКСЕЛ АХМЕД ШЮКРАН МУСА ШУКРИ ОСМАН ШЕНГЮЛ АЛИЕВА ШАБАН МУСТАФА ШАБАН АДЕМ СИНАН РЮСТЕМ СЕМРА ШАБАН СЕВГИНАР ФЕРАД СЕБИЛЕ ЯХА СЕБАХТИН МУСТАФА РАФЕТ ХАСАН НУРТИН ЕМИН НЕБИБЕ ИБРЯМ […]

Ученици в Черноочене участваха в проект на БФС

Средно училище „Христо Смирненски” в Черноочене реализира проект „Мобилбокс – футболна и здравословна академия“ на Български футболен съюз и на програмата Хеттрик на УЕФА. Проведе се обучителен семинар за запознаване […]

Заповед

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал. 1 от Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна […]

Докладна записка

От Месру Мюмюн, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Черноочене за 2024 година. Уважаеми дами и господа общински съветници ! […]