Ученици посетиха водопада над Безводно

Интересен и пълен с изненади беше похода на учениците, членуващи в клуба по интереси „Технологията е навсякъде” и „Природоизследователи“ към Средно училище „Христо Смирненски” в Черноочене. На 1-ви май – Денят на […]

Децата от Чернооченско активно се включиха в Деня на книгата

Училищата на територията на община Черноочене и тази година активно се включиха в Маратона на четенето. Ученици от различните класове на основните училища и детските градини в селата Черноочене, Комунига, […]

Докладна записка

1. Относно: ОПРЕДЕЛЯНЕ на пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, възлизаща на 434,00 лева за учредяване на право на пристрояване, по смисъла на чл. 38, ал. 2 от Закона за […]

Съобщение

Във връзка с публикувания в интернет страницата на Община Черноочене на 24.03.2021 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране […]