Деца обогатиха денят „Арефе“, Яница и Борис Дали с празничен концерт в Черноочене

По случай Курбан Байрам Община Черноочене организира концерт, за жителите и гостите на района. Участие ще вземат популярните изпълнители Яница, Борис Дали с DJ Dinko. Събитието ще се състои на […]

Община Черноочене дарява месо на нуждаещи се за Курбан Байрам

В навечерието на големият мюсюлмански празник Курбан Байрам Община Черноочене спази традицията да осигурява пакети с прясно месо на нуждаещи се семейства от района, по предварително изготвени списъци от кметовете […]

Декларации на служители в общинска администрация – Черноочене по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК – 2024 г.

ПЕРВИН АЛИ РАХИМ ИДРИЗ РАШИД АДЕМ РУШЕН ФЕЙЗУЛА САБРИЕ МЮМЮН САФЕТ САФЕТ СЕБИЛДЖАН ХАЛИЛ СЕВИНЧ МЕХМЕД СЕРКАН АКИФ СЮЗАН ИСМАИЛ ФАИК ИДРИЗ ФАТМЕГЮЛ РАМАДАН ХАБИБЕ МЮМЮН ХАКИМЕ МЕХМЕД ХАЛИМ ШАКИР […]

Спасиха „пострадал“ в местността „Олуклу“ край село Яворово

Демонстрация за спасяване на „пострадал“ гражданин в пресечена местност с използване на алпийски способи и оказване на първа долекарска помощ проведоха спасители и доброволци в местността „Олуклу“ край чернооченското село […]

Докладна записка

Относно: Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2024 година. […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2024 год.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,               На основание чл. 21, […]

Докладна записка

Относно: Продажба на поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило […]