Деца самодейци от село Комунига обогатиха деня Арифе

За поредна година при спазване на епидемиологичните изисквания децата от чернооченското село Комунига извиха най-дългата опашка за бонбони. Празнично облечени рано сутринта над 200 деца от селото и съседните населени […]

В Черноочене децата събраха бонбони и представиха богата програма за Рамазан Байрам

Празнична програма на възпитаниците на най-голямата в района детска градина в Черноочене  – „Знаме на мира“ и филиалите към нея донесе много настроение на чернооченци в денят Арифе, който е […]

Обява

На основание чл.50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №289 от 10.05.2021 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №04/28.01.2021 г.; №14/28.01.2021 г.; №21/25.02.2021 г.; №29/29.04.2021 […]

Черноочене посрещна високи представители на Република Турция

В навечерието на големия мюсюлмански празник Рамазан Байрам посланикът на Република Турция у насАйлин Секизкьокпосети община Черноочене. Тя беше придружавана от новия генералният консул на Република Турция в Пловдив Корхан […]

Наредба № 1 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене

/изм. с Решение №21/29.12.03 г., Решение №36/15.07.04 г., Решение №56/23.12.05 г., доп. Решение №01/31.01.06 г., доп. Решение №22/28.04.06 г., изм. и доп. с Решение №67/22.12.06 г., доп. с Решение №25/02.07.07 […]

Решения на общинския съвет от 29 април 2021 година

Решение № 22 Решение № 23 /Приложения: Пиро_Черноочене 2021-2027 г. Приложение 1 Програма за реализация Приложение 1A – Индикативен списък на важни за общината проекти Приложение 3 – Матрица на индикаторите Черноочене/ Решение № […]

План за интегрирано развитие на община Черноочене за периода 2021-2027 г.

ПИРО Черноочене 2021-2027 г. Приложение 1 Програма за реализация Приложение 1A – Индикативен списък на важни за общината проекти Приложение 3 – Матрица на индикаторите_Черноочене