Общински съветници

 1. Бедрие Газиюмер – родена през 1960 година в село Безводно. Основното си образование завършва в родното си село, средното в СПУ “Никола Вапцаров” – Момчилград през 1978 година. През 1981 година завършва ИНПУ “Любен Каравелов” в гр.Кърджали, със специалности биология, химия и музика. Има висше образование, степен бакалавър по български език и турски език. Магистър е по туркология – приложна лингвистика. Придобива и втора магистърска степен “Финанси” във Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий” през 2003 година. Работила е като учителка. Седми мандат е общински съветник от листата на ДПС. От 1 ноември 1999 година е председател на Общински съвет – Черноочене – шести мандат.
 2. Себахат Мехмед – родена през 1975 година в с.Костино, област Кърджали. Завършва Техникум по ветеринарна медицина в гр.Стара Загора, след което учи в Егейския университет – медицински факултет. От 2002 година е личен лекар в с.Черноочене; специалист по АГ и по обща медицина.Семейна, с две деца. Общински съветник от листата на ДПС за пети мандат.
 1. Сезгин Местан – роден през 1973 година в с.Пчеларово. Има висше педагогическо образование. Магистър е по финанси – завършва специалност “Финанси и кредит” към Великотърновския университет през 2003 година, а също – информационни технологии към ПУ “Паисий Хилендарски” през 2005-та година. Женен, с едно дете. Общински съветник от листата на ДПС за пети мандат.
 1. Недрет Мехмед – роден през 1972 година. Завършва основното си образование в с.Габрово, средното – в СОУ – с.Черноочене. Има висше педагогическо образование, специалност – учител по история, география и физическо образование и спорт. В момента работи като Директор на ОУ – с. Габрово. Пети мандат общински съветник от ДПС. Женен, с две деца.
 2. Мехмед Емин – роден през 1968 година в гр.Кърджали. Средното си образование завършва в ЕСПУ “Христо Смирненски” – с.Черноочене, а висшето – в гр.Пловдив, със специалност “Стоматология”. От 1996 година работи като стоматолог в с.Караманци, като от 2003-та работи и в с.Черноочене. Женен, с едно дете. Общински съветник от ДПС за четвърти мандат.
 3. Сезгин Мустафа – роден през 1978 година. След седми клас продължава обучението си в СОУ „Отец Паисий” – гр.Кърджали, профил математика. Завършва висшето си образование в ПУ „Паисий Хилендарски”, филиал „Любен Каравелов” – гр.Кърджали., със специалност физика, математика и изобразително изкуство; в момента работи като учител по математика, физика, астрономия и информационни технологии в ОУ – с.Комунига. Общински съветник от ДПС за втори мандат.
 1. Юсеин Мехмед – роден през 1976 година; с висше образование, бакалавър по туризъм, магистърска степен по стопанско управление; управител на ЕТ „Ханай” и „Шаран” ЕООД – с.Каблешково, община Черноочене. Женен, с две деца. Общински съветник от ДПС за втори мандат.
 1. Гюлтен Реджеб – родена през 1959 година в гр.Асеновград. Има висше педагогическо образование, степен бакалавър. Работи като начална учителка в СОУ “Христо Смирненски” – с.Черноочене. Семейна, с две деца. Общински съветник от ДПС за четвърти мандат.
 1. Реджеб Нури – роден през 1971 година; средното си образование завършва в ЕСПУ “Христо Смирненски” – с.Черноочене; бизнесмен; в момента е управител на собствена фирма – “Ерса” – ЕООД; общински съветник от листата на ДПС през мандат 2003-2007 година, 2015-2019 година и 2019-2013 година.
 2. Ширин Салим – родена през 1981 година. Основното си образование завършва в с.Комунига, средното – в СОУ „Христо Смирненски” – с.Черноочене, а висшето си образование – в Медицински колеж – гр.Стара Загора. Работи като медицинска сестра; семейна, с две деца. Общински съветник от листата на ДПС за втори мандат.
 1. Ерол Али – роден през 1971 година в с.Пчеларово. Има завършено средно образование – ТЦМ „Г.С.Раковски” – гр.Кърджали. Работи като ел. монтьор в ЕВН България – гр.Пловдив, клон Кърджали. Общински съветник от листата на ДПС за първи мандат.
 1. Ниязи Ахмедов – роден през 1981 година. Има висше образование, специалност български изик и немски език (бакалавър); спорт в училище (магистър); втора квалификационна степен за учител. Работи в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” – гр.Кърджали. Женен, с две деца. Общински съветник от листата на ДПС за първи мандат.
 1. Мелиха Ахмед – от с.Бели вир; има средно образование; завършва СПТУ по обществено хранене-гр.Кърджали; работила е като продавач-консултант; семейна. Общински съветник от листата на ДПС за първи мандат.
 1. Ниязи Раиф – Общински съветник от листата на ГЕРБ.
 2. Асие Мурад – Общински съветник от листата на ГЕРБ.
 3. Джемал Али – Общински съветник от листата на ГЕРБ.
 4. Шабан Тефик – Общински съветник от листата на ГЕРБ.