Секретар

sekretar_newИнж. Месру Юсеин Мюмюн е роден на 28 февруари 1975 г., в гр. Кърджали. Основното и средното си образование завършва в СОУ „Хр. Смирненски” с.Черноочене. През 2000 година завършва ТУ – гр.Габрово със специалност „Автоматика, компютърна техника и технологии”-магистърска степен. Има квалификационна степен преподавател по „Информационни технологии”. През 2003 г. започва работа в Общинска администрация Черноочене на длъжност старши специалист „Отбранително-мобилизационна подготовка и Гражданска защита”. През 2009 г. е преназначен на длъжност началник отдел „Стопански дейности, управление на собствеността и местни приходи”. Секретар на община Черноочене от 2016г.
Женен е, има две дъщери.