Заместник-кметове

Селями Бейсим Мустафа е замесник-кмет на община Черноочене. Роден е на 28 септември 1964 година в село Пчеларово, община Черноочене. Началното си образование завършва в село Минзухар, основното в село Пчеларово, а средното в СОУ „Христо Смирненски“ в Черноочене. През 1990 година завършва висше образование във ВМИ – Стара Загора, със специалност хуманен лекар – магистърска степен.
В периода от 1990 до 1999 година е практикувал лекарска си професия в Поликлиниката в Черноочене. От 1 ноември 1999 година е заместник кмет на община Черноочене.

zamestnikФерхад Шабанали Ферхад роден е на 03 август 1981 година в град Кърджали. Основното си образование завършва в с. Габрово, общ. Черноочене, средното си образование завършва в СОУ в Черноочене. През 2003 г. завършва  специалност „Финанси“ – бакалавър, а през 2006 г. магистър „Публична администрация“ в УНСС –  София.

Работи в Общинска администрация Черноочене от 2007 г., като младши специалист „Връзки с обществеността“, а от 2008 г. е назначен като специалист „Европейски фондове“. Заместник кмет на община Черноочене от 2016г.

Женен e, има син и дъщеря.