Структура на Община Черноочене

/Приета с Решение № 32 от 17 декември 2015 г. на Общинския съвет/

struktura