Община Черноочене зарадва курсистите по Коран за Курбан байрам

Новини

Кметът на община Черноочене Айдън Осман зарадва с подаръци за Курбан байрам децата участващи в летните курсове за изучаване на Коран. Той поздрави с празника и приветства родителите, че са записали питомците си в курса, в който се изучават основите на мюсюлманската религия.
Децата изпълниха програмата с рецитиране на песнопения /иляхи/, молитви и аети от Корана по време на организираната в общинският център празнична проява по случай Курбан Байрам.
Курсистите се обучават от Шабан Мюслюм, който е имам в централната джамия на Черноочене.
За поредна година 20 деца участват в лятното обучение, организирано от джамийското настоятелство и под контрола на Районно мюфтийство-Кърджали.
По време на курса те изучават основите на мюсюлманската вяра, отслужване на молитва (дуа), правилата за четене на Коран и езан, уважение към другите, толерантност и помагане на нуждаещите се и др.
Завършилите успешно курса ще се явят на регионално състезание в Момчилград, като победителите в него ще участват на Националното състезание.

Исмет ИСМАИЛ