Продължават дейностите по два ключови проекта в Черноочене

Новини

След откриване на строителна площадка за корекция на част от дере в с. Каблешково с участък в квартал 67 на с. Нови пазар усилено продължават дейностите по заданието.

Проектът се реализира на два етапа. Първият касае покриване на 23 метра от дерето. Втория етап е за изграждането на открита водоотводна канавка с дължина 178 метра, а  втората част на проекта предвижда по реката да бъдат поставени конусовидни профили.

„Искрено се надяваме, че проектът ще допринесе за създаването на комфорт на населението на централното село и периферните населени места. Реализирането на строителството ще предотврати опасността от евентуални наводнения в централната част на Черноочене”, каза кметът на община Черноочене Айдън Осман.

Продължават и строителните работи по изграждане на улична канализация в село Каблешково. След приключване на дейностите над 100 домакинства в населеното място ще бъдат включени към мрежата за битови отпадни води.

„С приключването на този дългоочакван през годините проект ще бъде ликвидирано използването на септични ями, ще подобрим условията за живот на жителите и качеството на околната среда”, заяви още  Айдън Осман.

С проекта приключва и изграждането на подземната инфраструктура за отпадни води в Черноочене и населените места около него. Заради нарастващото жилищно строителство, липсват физически граници между селата Черноочене, Нови пазар, Каблешково, Пряпорец и Среднево. По този начин те се превръщат в квартали на общинския център.

Средствата за реализирането на двата проекта са предвидени в приетият от Общински съвет – Черноочене капиталов списък за 2019 г.

Кметовете на селата Нови пазар и Каблешково – Вилдане Сали и Гюнер Мехмед – от тяхно име и от името на местните жители благодариха на ръководството на община Черноочене за реализирането на проекта и поетите ангажименти.

Кметът на Общината Айдън Осман подчерта, че основната цел на общинския екип е подобряване на жизнената средата в населените места и превръщането им в по-добро място за живеене.

Исмет ИСМАИЛ