Решения на общинския съвет от 01 август 2019 г.

Решения на Общински съвет

Решение 50 /Приложение/ /Приложение/ /Приложение/

Решение 51

Решение 52

Решение 53

Решение 54

Решение 55

Решение 56

Решение 57

Решение 58

Решение 59

Решение 60 /Приложение/

Решение 61

Решение 62

Решение 63

Решение 64 /Приложение/

Решение 65