Осигуриха тройно повече питейна вода за Паничково

Новини

Приключиха строително-монтажните работи по проекта за допълнително водоснабдяване на чернооченското село Паничково, което ще реши проблема с хроничен недостиг на вода през летния период. Проектът е реализиран по стопански път със собствени средства на община Черноочене предвидени в Бюджет 2019 г.

Кметът на община Черноочене Айдън Осман заяви, че в началото на пролетта е направено проучване в местността „Айгъроглу“ и е направен сондажен кладенец. Водата вече е каптирана. Монтиран е тласкател и е свързан към съществуващата мрежа. Подава се допълнително над 75 кубика вода на денонощие, което е 3 пъти повече от досегашната.

С изпълнение на заданието се разрешава проблемите с недостига на питейна вода в село Паничково с население над 450 жители в 140 семейства. Местният кмет Али Бекир благодари на ръководството на община Черноочене от свое име и от името на жителите на Паничково за реализирането на поетите ангажименти.

Исмет ИСМАИЛ