Започна летен курс по религия в Черноочене

Новини

За поредна година джамийското настоятелство на село Черноочене, под контрола на районното мюфтийство в Кърджали, провежда летен курс по основи на религията Ислям. Децата се обучават от Шабан Мюслюм, който е имам в централната джамия на Черноочене. По време на обучението курсистите получават познания за основите на мюсюлманската вяра, отслужване на молитва (дуа), правилата за четене на Коран и езан, уважение към другите, толерантност и помагане на нуждаещите се и др. В началото на септември завършилите успешно ще се явят на регионално състезание, като победителите в него ще участват на Националното състезание.

При започването на обучението курсистите посетиха кмета на община Черноочене Айдън Осман. Той приветства родителите, че са предпочели през летния сезон децата им да изучават основните постулати на мюсюлманската религия, уважение към другите, толерантност и помагане на нуждаещите се. Айдън Осман обеща, че община Черноочене ще осигури подаръци за малките курсисти.

Исмет ИСМАИЛ