Свързват домакинствата към новата канализация в Пряпорец

Новини

Кметът на община Черноочене Айдън Осман инспектира продължаващите строително-монтажни работи по канализацията на чернооченското село Пряпорец. Вече се изграждат сградните отклонения за отпадни води. По този начин къщите се свързват към вече изградената улична канализационна мрежа.

„Всички домакинства в населеното място ще бъдат включени към мрежата за битови отпадни води“, каза Айдън Осман. Той допълни още, че с полагането на канализацията условията в селото значително ще се подобрят.

„С приключването на това дългоочаквано през годините, за всички жители съоръжение, ще бъде ликвидирано използването на септични ями. Основната ни цел е подобряване на жизнената среда в населените места и превръщането им в по-добро място за живеене“, подчерта Айдън Осман.

Местните жители благодарят на ръководството на община Черноочене от свое име за реализирането на проекта и поетите ангажименти.

Исмет ИСМАИЛ