Чернооченски ученици спечелиха първо място на национален конкурс с изследване за възродителния процес

Новини

Възпитаниците на Средно училище „Христо Смирненски“ в  Черноочене Туче Муса и Севилай Салим от 8-ми клас представиха достойно своето школо в единадесетото издание на Национален исторически конкурс 2018/2019 г. на тема „Детството в историята“ за ученици от 8 до 12 клас.

Разработката на тема “Името е достойнство, чест (децата в община Черноочене и “Възродителния процес”)” с научен ръководител преподавателката по история Юлия Чортленева се класира на I-во място в организираното съревнование от Фондация „Ценности“.

Проект Национален исторически конкурс, обявен през 1999 г., е инициатива, която дава възможност на ученици от 8 до 12 клас от всички видове училища да извършат самостоятелно историческо изследване. Той е част от създадената вече европейска мрежа от конкурси по национална история EUSTORY, обединяваща 24 страни. Целта на конкурса е да събуди интереса на младите хора към историята на родния край, да провокира у тях интерес към изследователска работа. Досега са реализирани 10 успешни издания, в които са участвали над 1600 ученика.

EUSTORY си поставя за цел изграждането на една нова толерантна гледна точка към историята, което е основен елемент в демократичната реорганизация на обществото и развитие на нова, отворена и прозрачна историческа култура.

Организаторите от Фондация „Ценности“ в информационната си брошура на конкурса посочват, че детството и юношеските години са период от живота, към който всеки се връща с носталгия. Време белязано от игри, образование, приятелства, трепети, разочарования, оставили върху нас отпечатък върху нашия характер и мироглед. Детството е отрязък от съзряването и помъдряването, повлиян не само от нашите родители, близки, учители и приятели, но и от епохата, в която сме живели. Началните години не са свързани само с игри и забавления, а и с усвояване на знания и социални умения. образованието е дейност, белязала оформянето ни като професионалисти и личности, съвместно със семейството. То е било повлияно в значима степен от социално-политическия живот в страната и от определени идеологически ценности, допълват организаторите.

Церемонията по награждаване ще се проведе на 22 юни 2019 г. в град София.

Фондация „Ценности“ е независима, нестопанска организация, учредена през февруари 1998 г. Мисията й е да подпомага развитието на българското образование, наука и изкуство, като част от общоевропейската култура и представя българските върхови постижения по света.

Исмет ИСМАИЛ