Процедура по подбор

Съдебни заседатели

Списък

на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Кърджали, предложени от Временната комисия при Общински съвет – Черноочене:

№ Име и фамилия

1. Сеид Рамадан Документи
2. Исмет Исмаил Документи
3. Наим Реджеб Документи
4. Рушен Фейзула Документи
5. Халим Шакир Документи
6. Фатме Али Документи