Децата на Черноочене отбелязаха Денят на Европа

Новини

С разнообразни дейности учениците от СУ „Христо Смирненски“ в Черноочене и тази година отбелязаха Денят на обединена Европа и на ученическото самоуправление. За празника училищните парапети бяха украсени със знамената на страните от Европейския съюз, а вратите на класните стаи със символите му и се направи презентация.

Учениците отбелязаха, че Денят на Европа е посветен на мира и обединението на стария континент.

Още повече, че работещите и учениците ще имат реална възможност да усетят ползите от членството ни в Европейския съюз след като община Черноочене спечели проект за реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ в Черноочене, включващо модернизация и внедряване на енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За деня на ученическото самоуправление възпитаниците на СУ „Христо Смирненски“, бяха посрещнати от ръководството, с пожелание за  отговорно отношение и успешно справяне със задачите през деня. Те почувстваха колко важно и задължаващо  е всяко преподаване на уроците и грижата за всеки един от тях. Учениците, влезли в ролята на своите учители, приеха сериозно задължението да организират учебния процес.

Децата споделиха, че са научили задълженията на учителя през тяхното око и гледат по друг начин на педагогическия труд. Най-ентусиазираните си обещаха да изберат точно тази професия, за да бъдат максимално полезни на обществото.

Ръководството и преподавателите на СУ „Христо Смирненски“ в Черноочене пожелаха много кураж и постоянство  при сбъдване на  мечтите си, а на  колегите-учители искрена благодарност за подкрепата и търпението към учениците.

Исмет ИСМАИЛ