Освен кмет Себахатин Мустафа е и опитен пчелар

Новини

Себахтин Мустафа освен кмет на чернооченското село Железник е и опитен пчелар.
„Пчеларството не е лесно занимание, но точно заради това привлича интереса ми, казва Себахтин Мустафа. С настъпването на месец май е започнал процесът на роенето на пчелите. Обикновено това става през периода май-юни, при бързото увеличаване на броя на пчелите в семейството. Възниква, когато пчелата майка напуска гнездото с голям брой пчели работнички.
„Роят може да съдържа хиляди до десетки хиляди пчели“, казва Себахтин Мустафа. Той допълни, че роенето представлява естественият начин за размножаване на колониите на медоносните пчели.
Селският кмет разказва, че при първата главна паша за годината, пчелите, при добри грижи на стопанина, достигат своето максимално развитие. Приблизително 1 седмица преди началото на цъфтежа се поставят магазините и пчелите се оставят на спокойствие. Основен дървесен вид у нас, който е свързан с тази паша е бялата акация. Обикновено в нашата надморска височина акацията започва да цъфти от 5 до 10 май. Цъфтежът продължава малко повече от две седмици. През това време силните кошери могат да напълнят магазина с акациев мед. Себахатин Мустафа е доволен от миналогодишният медобер. Получил е повече от 10 кг мед от 10 рамков кошер. Предишните години в района са били слаби и не е имало дажба.
„Неблагоприятно на медосбора се отразява наличието на продължителни валежи, силни засушавания или силен и продължителен вятър“, поясни кметът на Железник.
Исмет ИСМАИЛ