Усилено изграждат канализация в село Пряпорец

Новини

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман инспектира усилено продължаващите строително-монтажни работи по изграждане канализацията на едно от най-динамично растящите чернооченски села Пряпорец.

„Радвам се, че успяхме да намерим средства и да изградим този жизнено важен обект“, заяви Айдън Осман. Според него след реализирането на обекта населеното място ще има съвсем друг облик. С приключването на това дългоочаквано през годините, за всички жители съоръжение, ще бъде ликвидирано използването на септични ями.

„Всички домакинства в населеното място ще бъдат включени към мрежата за битови отпадни води“, каза кметът на общината. Той допълни още, че с полагането на канализацията битовите условия в селото значително ще се подобрят.

След нарастващото жилищно строителство през последните години реално липсват физически граници между Пряпорец и Черноочене, а селото напрактика се превръща в квартал на общинския център. Тук се намират и  сградите на средно училище „Христо Смирненски“, детска градина „Знаме на мира“, промишлени предприятия и много новопостроени и строящи се жилищни сгради.

Айдън Осман заяви, че всички жители на селата на територията на община Черноочене заслужават по-добра инфраструктура и среда на живот.

„Основната ни цел е подобряване на жизнената средата в населените места и превръщането им в по-добро място за живеене“, подчерта кметът.

Местните жители благодарят на ръководството на община Черноочене от свое име за реализирането на проекта и поетите ангажименти.

Исмет ИСМАИЛ