Решения на общинския съвет от 05 март 2019 г.

Решения на Общински съвет

Решение №18 /Приложение/

Решение №19

Решение №20

Решение №21

Решение №22

Решение №23

Решение №24

Решение №25

Решение №26

Решение №27

Решение №28

Решение №29

Решение №30

Решение №31

Решение №32 /Приложение/